Vyberte stranu

PRAKTICKÁ APLIKÁCIA REČI TELA ČO SKRÝVAME POD MASKOU?

  • Ako odhaliť a interpretovať neverbálne prejavy – delenie signálov záujmu a nesúhlasu.
  • Naučiť sa reagovať na zmenu jednania partnera a hlavne ako ju meniť v prospech seba.
  • Odhaľte aké sú skutočné zámery človeka s ktorým komunikujete.
  • Ako efektívne prispôsobovať svoju komunikáciu k jednotlivcom a s dôrazom prenášať myšlienky a idey.
  • Naučíte sa vy vytvárať ešte väčší vplyv pri jednaniach a stretnutiach.

EFEKTÍVNA NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

V stále viac uponáhľanom svete konkurencie sa môže schopnosť neverbálnej komunikácie ukázať ako kľúč k získaniu svojich cieľov. Niektorí ľudia odmietajú uveriť, že najdôležitejším aspektom medziľudskej komunikácie nie je to, čo je povedané, ale že je to dojem, ktorý v nás vyvolal ten, s kým hovoríme. Nejde o to čo hovoríme, najväčšiu silu má to ako to hovoríme.

Pozývame  vás do najrozsiahlejšieho slovenského video kurzu, kde sa venujeme základným aspektom neverbálnej komunikácie. Začnite študovať okamžite z pohodlia vášho domova.

Je to jednoduchý krok, kde telo je zrkadlom našich pocitov a slová ostávajú našou maskou.

Odhalte to, čo skrývajú ľudia pod maskou. Získaje konkurenčnú výhodu v ktorej koľvek situácii,

NEVERBÁLNA KOMUNIKÁCIA

Nemôžeme nekomunikovať. Človek dáva vždy niečo najavo, keď nie verbálne, tak prostredníctvom neverbálnych prejavov. V dnešnej uponáhľanej dobe je komunikácia čoraz ťažšia a náročnejšia. Určite ste si už neraz všimli, že sú ľudia s ktorými sa vám komunikuje ľahšie a príjemnejšie, a sú ľudia s ktorými je komunikácia ťažká, náročná a často krát aj vyčerpávajúca.

Cit pre komunikáciu je treba cvičiť a rozvíjať. Zefektívniť komunikáciu čo s najväčším dopadom na úspešnosť , či už sa ide ste obchodný zástupca, manažér alebo podnikateľ.

 

MIKROEXPRESIE

Mikroexpresie tváre“ spôsobujú krátke, mimovoľné pohyby tvárových svalov. Väčšina ľudí tieto mimovoľné svalové kontrakcie vyvolané emóciami nedokáže kontrolovať. Mikroexpresie tváre sa zvyčajne rozdeľujú do siedmich univerzálnych emócií.

Mikrorexpresie nám umožňujú zistiť skryté emócie a následne ich správne použiť v danej situácií, či už ste predajca, lektor alebo manažér. Napríklad pozorovaním prejavov partnera pri obchodovaní alebo rokovaní, môžeme prísť na to kedy nám človek niečo skrýva alebo klame.

Čo získame neverbálnou komunikáciou?

Naučíte sa čítať reč tela a odhalíte čo ľudia skrývajú pod maskou. Získate náskok  v akejkoľvek situácii. Či už ide o vyjednávanie v obchode alebo na pracovnom pohovore.

  • Odhalíte, aké sú skutočné zámery človeka, s ktorým jednáte
  • Naučíte sa vytvárať ešte väčší vplyv pri jednaniach a stretnutiach
  • Spoznáte rozdiel, ak niekto hovorí pravdu alebo klame
  • Naučíte sa ovládať vlastné telo a pôsobiť sebavedome a uvoľnene
  • Dokážete zistiť kritické faktory a odhaliť slabiny komunikácie