Vyberte stranu

Ak ideme posudzovať reč tela a jeho prejavy je niekedy veľmi dôležité uvedomiť si, aké správanie by sme mali očakávať? Uvediem príklad, ak by Vás niekto “krivo” obvinil tak by sme mali byť nahnevaný…. že čo si to dovoľuje!! A hnev by sme videli ako mikroexpresiu na tvári zároveň by sa zmenilo držanie tela a gestá.

Teda ako by mal vyzerať človek, ktorého zatkli a obvinili z toho, že je agent CIA a hrozí mu trest smrti?

 

Tu sú základné emocie: Radosť, Pohŕdanie, Hnev, Smútok, Strach a Prekvapenie (Daniel Golemann)

Rozmýšľajte ako by ste pôsobili na jeho mieste? Aká emocia by sem patrila? Ja by som sa bál!!

Ako by sa to mohlo prejavovať, vyšší tón hlasu, nervozita, rôzne upokojujúce gestá,prechádzanie si rukou vo vlasoch,  sucho v ústach, spotené ruky, oči doširoka otvorené….Je veľa prejavov strachu, čo je zvláštne, že keď sme video s kolegami prechádzali nič podobné sme tam nenašli.

 

6.1. Strach – horné viečka vysoko zdvihnuté

Strach v očiach môžete vidieť vtedy, keď sú horné viečka vysoko zdvihnuté. V prípade prekvapenia sa horné viečka tiež zdvihnú, ale pri prekvapení to zvyčajne trvá kratšie a nie sú zdvihnuté až tak vysoko ako v prípade strachu. Keď sú viečka zdvihnuté veľmi vysoko a zostanú tak určitú dobu, potom nejde o výraz prekvapenia. Mohlo by ísť o predstierané prekvapenie, ale vo väčšine prípadov je to výraz strachu.

 

6.2. Strach – obočie zdvihnuté a stiahnuté k sebe

Ak je celé obočie zdvihnuté a stiahnuté k sebe, môžete jasne vidieť napätie na čele a to znamená, že

osoba pociťuje strach.

 

6.3. Strach – obočie zdvihnuté a horné viečka zdvihnuté

Keď je obočie zdvihnuté a čelo je napäté, a zároveň sú zdvihnuté aj horné viečka, potom ide o

spoľahlivé znamenie intenzívneho strachu.
Každopádne myslím, že je prirodzené, aby sa takomto prípade emócie objavili.Ak nie strach, tak možno hnev a pohŕdanie. To by som hľadal ľudí veľmi odvážnych , ktorý sa neboja a sú presvedčený, o svojej pravde.

Tieto prejavy sme tiež v priloženom videu nenašli resp. ich bolo veľmi málo.

Našli sme jediný prejav pohŕdania 14:42 a potom sa vrátil naspäť do “podľa môjho názoru” svojho neemocionálného prejavu. Čo môžeme vidieť počas celého prejavu je pomalé kývanie hlavou. (Snaha presvedčiť, že to tak naozaj bolo) Kývanie hlavou a snaha presvedčiť, sa čiastočne prelína so snahou upokojiť sa.

Myslím, že verí človeku s ktorým robí interview, že ak urobí čo má…tak potom bude dobre. Prečo si to myslím? Díva sa síce do zeme, kde často akoby hľadá slová (tu je ťažko rozlíšiť, či je to problém angličtiny alebo neistoty v príbehu) Čo je však zaujímavé ukazuje svoju šiju a nakláňa hlavu, čo je prejav dôvery. Tu je tiež otázka, či je to náhoda alebo šikovnosť a manipulácia so strany kameramana.

Celkovo mi prejav príde…pokojný…pretože, VIEM, že ak toto urobím POTOM všetko bude OK.

Ešte som si všimol jednu mikroexpresiu potlačeného hnevu. 19:05 čo je podľa mňa vzhľadom na závažnosť situácie  veľmi málo emočných prejavov.

 

Čo určite nie je vidieť: vyčerpanie, strach, nervozita, únava, stres, dehydratácia, kruhy pod očami…vyzerá to skôr ako by niekto vysvetľoval, že išli s kamarátom na výlet a zabudli odbočiť