Vyberte stranu

V spolupráci s mojim mentorom a priateľom Patrykom Wezowskim pripravujeme jedinečný výskum o vplyve Emocionálnej inteligencie na výsledky v predaji.

 

Tieto výsledky budeme prezentovať 26. Júna 2013 na Harvard University.

Účasť na štúdií je zdarma!!! Chcete sa stať súčasťou výskumu zameranej na vplyv emocionálnej inteligencie na výsledky v predaji?

Hľadáme spoločnosti s viac ako 50 obchodníkmi, ktorí sa zúčastnia výskumu. Výsledky budeme prezentovať počas prezentácie na Harvard University. Meno Vašej spoločnosti môže byť spomenuté v už spomínanej študií. Štúdie sa zúčastnia prestížne spoločnosti z celého sveta. (Spoločnosti s menším počtom sa môžu zúčastniť, ale nebudú súčasťou prezentácie – ich výsledky budeme sledovať a vyhodnocovať v rámci našej skupiny)

Čo budeme zisťovať?
Ak je obchodník schopný sledovať emócie a správne ich interpretovať bude to mať dopad na jeho výsledky v predaji? Podobnú štúdiu, ale menšieho rozsahu sme uskutočnili a výsledky boli veľmi zaujímavé. Teraz chceme náš výskum zopakovať vo väčšom rozsahu. Výsledky štúdie budú prezentované okrem Harvardu aj rôznych publikáciach zaoberajúcich sa výskumom ľudského správania, neverbálnej komunikácie.

Ako to bude prebiehať?
1. Spoločnosť nám poskytne zoznam mien a výsledkov obchodníkov. (môže byť aj % plnenia plánu )
2. Obchodníci absolvujú krátky test schopnosť čítať emócie na tvári.
3. Porovnáme výsledky obchodníkov s ich výsledkom v schopnosti čítať emócie.

Výhoda pre spoločnosť!
Získate zdarma TEST REPORT, kto z Vašich obchodníkov má priestor na zlepšenie v oblasti emocionálnej inteligencie.

Ako bonus môžu Vaši obchodníci absolvovať: dvojmesačný online kurz na neverbálnu komunikáciu ÚPLNE ZDARMA!!