Vyberte stranu

Pri šťastí sa zdvihnú oba kútiky úst a pri pohŕdaní sa zdvihne len jedna strana úst – ľavá alebo pravá. Pohŕdanie má úplne iný význam. Je to vyjadrenie nadradenosti.

Keď sa počas obchodného rokovania na niečej tvári objaví pohŕdanie, znamená to, že sa na váš projekt alebo návrh nepozerá so skutočným uznaním a myslí si, že vie o tom viac a že má lepšie nápady ako vy. Výsledkom mikro výrazu pohŕdania môže byť, že daná osoba má pocit, že je lepšia ako vy a že váš návrh odmietne. Pohŕdanie sa môže objaviť aj s úsmevom. V tomto prípade úsmev maskuje pohŕdanie, ktoré sa objaví ako prvé. Je dobré trénovať rozdiel medzi týmito dvomi mikro výrazmi tváre, pretože ich zámena môže zmariť vaše rokovania.

Pohŕdanie

Pohŕdanie môžete na niečej tvári vidieť vtedy, keď sa tento človek cíti nadradený alebo považuje inú osobu za podradenú. Je to niečo podobné ako opovrhnutie. Je dosť ľahké si ho všimnúť, pretože je to jediný zo 7 základných mikro výrazov, ktorý je asymetrický. Môžete si ho na tvári všimnúť vtedy, keď je zdvihnutá len jedna strana úst.

Pohŕdanie počas úsmevu

Pohŕdanie sa môže objaviť aj pri úsmeve, keď sa jeden kútik úst zdvihne rýchlejšie, keď sa zdvihne vyššie alebo klesne pomalšie ako druhý.

Pohŕdanie je jedinou asymetrickou emóciou. Vyzerá akoby ste sa usmievali sami pre seba, pretože je zdvihnutý iba jeden kútik úst. V skutočnosti to však nie je úsmev, skôr je to znakom presvedčenia o svojej nadradenosti nad ostatnými ľuďmi. Je to výraz tváre, ktorý sa objavuje, keď porovnáme naše skúsenosti a poznatky s inou osobou a uvedomíme si, že sme na vyššej úrovni a vieme viac. Na druhej strane ľudia, ktorí vyjadrujú mikro výraz pohŕdania, majú tendenciu posudzovať ostatných a týmto spôsobom vyjadrujú negatívne názory na iných ľudí. Preto ak niekoho uvidíte vyjadrovať na obchodnom stretnutí pohŕdanie, zmeňte svoje argumenty, pretože nie sú presvedčivé, a to najlepšie, čo môžete urobiť, je uviesť viac príkladov alebo viac odkazovať na vaše skúsenosti.

pohrdanie klamstvo pohrdanie usmev