Vyberte stranu

Tento mikro výraz má veľmi dôležitý význam. Správa, ktorú vysiela je: prosím, neubližujte mi, nemám sa čím brániť. V prírode to môže niekedy pomôcť, keď zviera nemá v úmysle získať jedlo navyše, ale chce sa chrániť pred agresiou.

Tento výraz bude v danom prípade niesť informáciu, že nie je potrebné útočiť, pretože jednotlivec je bezbranný. V súčasnej dobe máme tendenciu skrývať mikro výraz strachu potlačením reakcie alebo maskovaním strachu inou emóciou. Najtypickejšie je zakrývať strach úsmevom, takže si môžete všimnúť, že hneď na to, ako osoba prejaví mikro výraz strachu, sa kútiky úst zdvihnú do úsmevu. Zvyčajne je jednoduchšie zakryť strach úsmevom pomocou úst ako očami. Nie je možné prejaviť naozajstnú radosť a zároveň cítiť strach, tak strach zrejme zostane v očiach alebo budú oči bez výrazu.

Ďalšou možnosťou je zakryť strach prekvapením. Keď sa niekto bojí odpovedať na otázku, ktorá bola položená, a nechce to ukázať, bude to pravdepodobne maskovať pomocou prekvapenia. Bola by to typická reakcia uchádzača o zamestnanie pri pohovore, ktorý sa snaží urobiť dobrý dojem. V takejto situácii je dobré položiť ďalšie otázky, aby ste zistili dôvod, prečo v tomto prípade reagovali so strachom.

Strach – horné viečka vysoko zdvihnuté

Strach v očiach môžete vidieť vtedy, keď sú horné viečka vysoko zdvihnuté. V prípade prekvapenia sa horné viečka tiež zdvihnú, ale pri prekvapení to zvyčajne trvá kratšie a nie sú zdvihnuté až tak vysoko ako v prípade strachu. Keď sú viečka zdvihnuté veľmi vysoko a zostanú tak určitú dobu, potom nejde o výraz prekvapenia. Mohlo by ísť o predstierané prekvapenie, ale vo väčšine prípadov je to výraz strachu.

Strach – obočie zdvihnuté a stiahnuté k sebe

Ak je celé obočie zdvihnuté a stiahnuté k sebe, môžete jasne vidieť napätie na čele a to znamená, že osoba pociťuje strach.

Strach – obočie zdvihnuté a horné viečka zdvihnuté

Keď je obočie zdvihnuté a čelo je napäté, a zároveň sú zdvihnuté aj horné viečka, potom ide o spoľahlivé znamenie intenzívneho strachu.

Strach – ústa otvorené a napäté

Strach sa môže prejaviť aj otvorenými a napätými ústami. Pri prekvapení sa ústa tiež môžu otvoriť, ale môžete vidieť, že sú uvoľnené. V prípade strachu sú pery napäté.

Strach – pery roztiahnuté vodorovne

Keď sú pery vodorovne roztiahnuté, ide o jemný náznak mierneho strachu alebo kontrolovaného strachu.

stach--neverbalna-komunikacia