Vyberte stranu

Radosť je najžiadanejšou emóciou. Všetci milujeme, keď sme obklopení usmiatymi ľuďmi a všetci sme radi, ak sa ľudia okolo nás cítia dobre a sú pri nás šťastní.

Mnohokrát sa usmejeme, ak chceme dať najavo, že s niekým súhlasíme, alebo že máme danú osobu radi, a na oplátku očakávame to isté. Mikro výraz radosti je zásadným signálom na obchodných rokovaniach, kedy vyjadruje, že niekto schvaľuje váš projekt alebo návrh, a preto je veľmi dôležité vedieť, ako ho rozoznať.

Čo by mohlo byť niekedy ťažké, je, že máme tendenciu mýliť si mikro výraz radosti s mikro výrazom pohŕdania, ktorý vyzerá podobne, ale je asymetrický. Pri radosti sa zdvihnú oba kútiky úst a pri pohŕdaní sa zdvihne len jedna strana úst – ľavá alebo pravá. Pohŕdanie má úplne iný význam. Je to vyjadrenie nadradenosti. Keď sa počas obchodného rokovania na niečej tvári objaví pohŕdanie, znamená to, že sa na váš projekt alebo návrh nepozerá so skutočným uznaním a myslí si, že vie o tom viac a že má lepšie nápady ako vy. Výsledkom mikro výrazu pohŕdania môže byť, že daná osoba má pocit, že je lepšia ako vy a že váš návrh odmietne.

Radosť – zdvihnuté kútiky úst

Radosť môžete vidieť na niečej tvári, keď sa oba kútiky pier symetricky zdvihnú. Oba kútiky sa zároveň v rovnakej výške zatočia. Toto je veľmi užitočné pri situáciách v každodennom živote, ak sa napríklad svojho partnera/svojej partnerky spýtam, čo budeme urobiť večer. „Stretneme sa s priateľmi, zostaneme doma, alebo si pozrieme film?“. Ak vidím, že sa kútiky jeho/jej pier zdvihnú, keď spomeniem stretnutie s priateľmi, neverbálne viem, čo si môj partner/moja partnerka vybral/a.

Porovnajte to s pravým, širokým úsmevom „radosti“…

Toto nie je mikro výraz tváre. Tento príklad uvádzame, aby sme ukázali rozdiel medzi „makro výrazom tváre“, ktorý zostáva na tvári dlhšie ako ½ sekundy. Okrem toho, nám môže tento obrázok ukázať rozdiel medzi skutočným a falošným úsmevom. Keď vidíte sval orbicularis oculi (sval okolo oka) stiahnutý, potom to, čo vidíte, je reálny, skutočný úsmev. Kontrakcia svalu orbicularis oculi spôsobí, že záhyby na viečku oka poklesnú smerom k stredu oka a obočie bude pravdepodobne nižšie. Oba tieto javy sú veľmi spoľahlivými signálmi, keď niekto naozaj pocíti šťastie v prefrontálnej kôre mozgu a naozaj sa teší.

radosť-neverbalna-komunikacia-870x430