Vyberte stranu

Na rozoznanie emócií na niečej tvári existujú 3 jednoduché základné techniky. Mikro výrazy niekedy prichádzajú a odchádzajú veľmi rýchlo, takže tu je niečo, čo môžete urobiť, aby ste si ich všimli:

 

1. Aký je váš prvý intuitívny postreh?

Keď zbadáte pohyb, ktorý vyzerá ako mikro výraz tváre, spýtajte sa sami seba, čo vás intuitívne napadne ako prvé. Ktorú zo siedmich základných univerzálnych emócií ste videli? Tá, ktorá vám príde na um ako prvá, bude pravdepodobne tá správna.

2. Sami zopakujte daný pohyb

Iným spôsobom, ako presne určiť správny mikro výraz tváre, ktorý vidíte, je zopakovať pohyb, ktorý si myslíte, že ste videli. Videli ste, že obočie sa znížilo? Zopakujte daný pohyb a snažte sa zistiť, ktorá emócia by spôsobila, aby ste ho urobili… To vám pomôže na vašej ceste k pomenovaniu výrazu, ktorý ste videli.

3. Vylúčte to, čo to nie je!

Tretia technika je vylúčiť to, čo to nie je. Prejdite si v mysli teóriu, ktorú viete o mikro výrazoch, a postupne vylúčte výrazy tváre, ktoré nezodpovedajú tomu, čo ste videli. Ak ste videli, že obočie sa znížilo, určite to nie je strach ani prekvapenie, pretože pri strachu a prekvapení sa obočie vždy zdvihne. Postupným vylučovaním výrazov tváre zo zoznamu siedmich základných výrazov sa váš zoznam zúži na jeden až dva, ktoré sú najpravdepodobnejšie. Čím dlhšie budete proces opakovať a čím viac si preštudujete teóriu, tým rýchlejšie budete schopní prejsť tento proces. Po získaní určitej praxe, vám to môže trvať zlomok sekundy. Existuje len jediný spôsob, ako sa to naučiť: prax, prax, prax.

Môžete použiť aj kombináciu všetkých vyššie uvedených techník.

Ako odlíšiť mikro prejavy od konverzačných signálov?

Ako odlíšiť výrazy tváre, ktoré sú znakmi naozajstných emócií, od pravidelných konverzačných signálov? Pozrime sa na tento príklad: ak vidíte, že sa zdvihne obočie, ide o strach / prekvapenie alebo o konverzačný signál?

Zdvihnutie a zníženie obočia je pomerne častým konverzačným signálom. Ak nie sú vyslovené slová alebo ak neexistuje žiadny jasný dôvod pre zdvihnutie alebo zníženie obočia, môže ísť len o konverzačný signál. Musíte porovnávať štýl a načasovanie zníženia alebo zdvihnutia obočia s „normálnym“ správaním danej osoby a vziať do úvahy kontext.

Dajme tomu, že daná osoba takmer nikdy neznižuje obočie, keď hovorí. Ak táto osoba pri rozprávaní  o niečom, k čomu je emocionálne viazaná, výrazne zníži obočie, je to spoľahlivým znakom hnevu. Vytvorte si základnú líniu „normálneho“ správania daného človeka v každodenných situáciách.

Všimnite si „normálne“ a „obvyklé“ konverzačné signály, ktoré táto osoba používa. Týmto spôsobom môžete jasne odhaliť rozdiel medzi výrazom tváre, ktorý je spoľahlivým znakom emócie, a
konverzačným signálom, ktorý náhodou vyzerá podobne ako jeden zo 7 základných mikro výrazov tváre.