Vyberte stranu

Neexistuje jediný mikro výraz tváre, ktorý je spoľahlivým znakom klamstva. Môžete ho odhaliť iba porovnaním slov určitej osoby s jej rečou tela a hľadať rozdiely. Existujú na to rôzne techniky. V rámci nášho školenia poskytujeme informácie o Modeli súladu reči tela.

Ako môžete využiť mikro výrazy pri odhalení klamstva?

Tip č. 1: Mikro výrazy tváre vyjadrené účelovo sú asymetrické

Je to preto, že keď prejavujeme mikro výrazy spontánne, reagujeme z nášho autonómneho nervového systému a na druhej strane, keď vyjadrujeme mikro výrazy tváre účelovo, musíme použiť hornú časť mozgu, ktorá najskôr informácie spracuje a daný výraz pôsobí asymetricky a menej prirodzene. Takto môžeme rozlíšiť skutočné a falošné emócie.

Tip č. 2: Sledujte prvé reakcie

Keď sa spýtate dôležitú otázku, sústreďte sa na prvé reakcie pred alebo počas toho, keď začne daná osoba hovoriť. Ľudia najprv potrebujú informácie rozlúštiť, potom ich spracujú pomocou hornej časti mozgu a následne prídu s odpoveďou. A v tomto absolútne prvom okamihu ukážu pravdu.

Tip č. 3: Zmena témy

Ak si myslíte, že niekto klame, zmeňte tému. Ak si všimnete, že sa danej osobe uľavilo a pri novej téme prejavuje väčšie nadšenie, môže to znamenať, že sa pri tej predchádzajúcej necítila veľmi príjemne. Môžete zistiť, ako sa reakcie znova zmenia, keď sa vrátite k otázke, o ktorej ste hovorili predtým.