Vyberte stranu

Ak ste školiteľ

Ak ste školiteľ, je pre vás dôležité vedieť, čo v danom okamihu cíti váš klient. Mikro výrazy tváre vám môžu pomôcť vybudovať lepší vzťah s klientom, najmä pri vašom prvom stretnutí. Je veľký rozdiel, keď sa na začiatku stretnutia váš klient zdá smutný alebo nahnevaný a je dobré upraviť otázky a  rýchlosť rokovania podľa nálady klienta.

Keď budete ovládať mikro výrazy tváre, presne tiež uvidíte, ktoré výrazy tváre sa objavujú na tvári vašich klientov. Ľudia často svoje emócie ignorujú. Váš klient napríklad hovorí o práci a povie, že je všetko v poriadku. Potom sa však na jeho tvári objaví mikro výraz strachu. Toto je veľmi dôležitá informácia a je dobré sa na ňu v priebehu stretnutia sústrediť.

Znalosti v oblasti mikro výrazov tváre sú užitočné aj pri vytváraní hlbšieho a rýchlejšieho prepojenia, pretože niekedy si ľudia neuvedomujú, čo skutočne cítia a vy sa ako školiteľ môžete podeliť o svoje pozorovania, keď poviete napríklad: Všimol som si, že keď ste hovorili o svojom šéfovi, na tvári sa vám objavil mikro výraz hnevu. Táto informácia môže klientovi pomôcť vidieť celý obraz svojej situácie. Alebo vám klient môže rozprávať o tom, že je nahnevaný, ale vy vidíte smútok alebo pohŕdanie. Všetkým týmto mikro výrazom tváre sa môžete venovať na danom stretnutí.

 Ak ste predajca

Pravdepodobne budete chcieť vedieť,ako lepšie porozumieť potrebám vášho klienta. 

Vedieť čítať mikro výrazy tváre môže byť veľmi užitočné, ak chcete:

• Rýchlo získať informácie o skutočných pocitoch klienta

• Nastaviť argumenty podľa očakávania vášho klienta – ak ovládate mikro výrazy tváre, môžete sa veľmi rýchlo presunúť od slov, ktoré na tvár vášho klienta prinesú výraz znechutenia alebo hnevu k iným argumentom, pri ktorých sa bude usmievať

• Klásť správne otázky Pri obchodnom rokovaní nemôžete len tak povedať: Keď hovoríte o rozpočte, na vašej tvári vidím znechutenie. Je potrebné položiť viac otázok v rámci tejto témy, aby ste zistili, čo sa v tomto prípade deje – možno je pre vášho klienta cena príliš vysoká a potrebuje podrobnejšie vysvetlenie? Zároveň hľadáte odpovede v mikro výrazoch tváre.

• Znalosti v oblasti mikro výrazov tváre vám môžu ušetriť čas venovaný klientom, ktorí nie sú ochotní nič kúpiť a pomocou nich môžete uzavrieť obchody rýchlejšie.

 

Ak ste odborník v oblasti ľudských zdrojov.

Bude vás zaujímaťako si vybrať toho najlepšieho uchádzača. Výskum ukazuježe v priemere od 16 do 69 uchádzačov vo svojom životopise klame.

V tomto prípade vám čítanie výrazov tváre pomôže:

• Zistiť pravdu z uchádzačovej tváre – je rozdiel, keď uchádzač ukazuje na tvári hnev alebo šťastie, ak hovorí o svojom predchádzajúcom zamestnávateľovi. Tieto informácie môžu mať zásadný význam pre …

• Výber správneho uchádzača

• Ovládanie mikro výrazov tváre vám pomôže vybrať tú správnu kombináciu

• Týmto spôsobom sa môžete dozvedieť viac o živote uchádzačov, čo vám poskytne viac informácií o osobnosti daného človeka. Pomocou týchto techník môžete nájsť osobu, ktorá je skutočne motivovaná a chcela by zostať na tejto pozícii dlhšie.