Vyberte stranu

Podanie ruky je kľúčom k poznaniu charakteru. Aj zo stisku ruky vieme posúdiť charakter človeka. Biológ Dr. P.H. Geraldsen skonštatoval, že ľudská ruka je „ najobratnejší nástroj“ , aký na zemi existuje.

A skutočne – človek si vybojoval vysoké postavenie v prírode práve zásluhou svojej ruky. Ruka ako orgán hmatu je na prvom mieste, v jemnosti a citlivosti vnímania. Prekoná  ju len špička jazyka.

Ľudská ruka ako krajná časť hornej končatiny je priamo spojená s mozgom a je tak isto jeho výrazovým orgánom, nielen ak ide o konkrétne jednanie, ale i vo vyjadrovaní citov a pocitov. Všetci poznáme niektorých našich blízkych, ktorý nám podávajú ruku s prehnanou srdečnosťou. Dokazovanie srdečnosti takýmto spôsobom nám prezradí najskôr ich sklon k útočnosti a panovačnosti.         Človek s príliš silným stiskom ruky je práve tak nebezpečný ako jedinec so stiskom príliš mäkkým (v rámci jednania, zhodnocovania situácie jedinca), jeho ruka ako by nám mala z ruky vykĺznuť.

Rozoznávame nasledujúce charakteristiky podania ruky:

Mäkký stisk ruky :

Slabý stisk ruky, s časti bez citu, ruka, ktorá pripomína viac menej kúsok látky, ktorý nám niekto vložil do dlane, zámena rezervovanosť – nielen voči nám, ale voči celému okoliu. Často je to rezervovanosť sebca, ktorý chce tomu druhému uniknúť.

Podanie troch prstov:

Niektorý ľudia nám miesto ruky podávajú v podstate tri prsty, prstenník a malíček nechávajú ľahko ohnuté v dlani. Charakter týchto jedincov musíme hodnotiť veľmi obozretne, nie sú však nebezpečný, skôr majú len o sebe vysokú mienku a pokladajú sa za  mimoriadnych.

Podanie špičiek prstov:

Každý z nás zažil podivné podanie ruky, resp. podanie len špičiek prstov. Ak sú tieto prsty napäté a natiahnuté, je nutné byt opatrný, lebo ten, kto vám takto podá špičky prstov, je schopný druhému tak povediac „stiahnuť kožu z tela“. Sú špičky jeho prstov tvrdé a kostnaté, je  dotyčný väčšinou lakomí a bojí sa, aby mu niečo neušlo. Sú jeho prsty mäkké , ide o človeka, ktorý sa boji nielen celého sociálneho okolia ale i nás osobne.

Podanie ruky dlaňou hore alebo smerom dole:

Spomeniem ešte spôsob podania ruky pokiaľ ide o polohu dlane. Niekedy nám je ruka podávaná dlaňou dole. Ten, kto nám podáva ruku dlaňou dole, nás chce ovládnuť, zatiaľ čo ruka podávaná dlaňou nahor prezradí nesamostatného človeka. Táto nesamostatnosť býva často spojená s prílišnou úprimnosťou.

 

Dlaň je otočená smerom dole (obr. A) a vy musíte svoju dlaň prispôsobiť a podať ruku s dlaňou otočenou smerom nahor (obr. B). Osobu, ktorá podáva ruku smerom nadol charakterizuje domninancia.

podani-ruky-dlan-dole

 

 

 

 

 

 

Ruka, ktorú vám podáva protistrana je dlaňou otočená smerom hore(obr. A). Osobu, ktorá podáva ruku smerom hore charakterizuje podmienenosť, človek sa často krát nechá ovplyvniť strhnúť jeho spoločnosťou je prispôsobivý a často krát otvorený.

podani-ruky-dlan-hore