Vyberte stranu

Jednoduchá demonštrácia, ako naša vizuálna stránka nám napomáha k úspechu v spoločnosti.    Video poukazuje na hodnoty a postavenia v spoločnosti, ktoré ovplyvňuje práve to či vás ľudia akceptujú, prijímajú alebo ignorujú  v každodennej komunikácii. V tomto dokumente sa nachádzajú  rôzne identity človeka (policajt, hasič, kuchár…), ktorý prichádzajú s prosbou k všedným nič netušiacim ľudom v reštaurácií. Samozrejme kamery nasnímali pestré reakcie týchto ľudí. Viac v dokumente >>>

zdroj: Discovery channel