Vyberte stranu

Neverbálne komunikujeme približne 90% našich myšlienok, predstáv, emócií… Na základe reči tela sa bez zbytočného analyzovania a premýšľania dokážeme rozhodnúť, či nám je daný človek už na prvý pohľad sympatický alebo nie. Vďaka mechanizmom, ktoré náš mozog v sebe ukrýva sa dokážeme skrz reč tela v priebehu sekundy vcítiť nie len do človeka, no dokonca vieme odhadnúť aj to, čo prežívajú niektoré zvieratá.Reč tela sa však dá využiť aj inak ako len na hodnotenie ľudí alebo empatiu. Správnym využívaním nášho neverbálneho vyjadrovania dokážeme zvýšiť svoje sebavedomie, pôsobiť uvoľnenejšie a dokonca nadviazať s ľuďmi spojenie na omnoho hlbšej úrovni. Ako na to sa dozvieme na nasledujúcich riadkoch.

Ak sa zmenia naše myšlienky, emócie, zmení sa naša reč tela ­ všeobecne známy fakt. Čo sa však stane s našimi myšlienkami a emóciami, ak zmeníme polohu nášho tela ako prvú? V roku 2012 sa zistilo, že vedomé ovplyvnenie našej reči tela, konkrétne jej vloženie do dominantnej pozície, vzpriamenej a otvorenej, redukuje náš prah bolesti. To sa deje najpravdepodobnejšie z dôvodu pocitu väčšej kontroly. Z tohoto jasne vyplýva, že ovplyvňovanie reči tela emóciami nie je jednosmerná záležitosť. V roku 2010, sa zas prišlo na to, že prijatie dominantnej reči tela, a reči tela, ktorú automaticky zaujímame napríklad po víťazstve alebo osobnom úspechu, reči tela, ktorú nás nikto nemusel učiť, mení hodnoty našej hormonálnej sústavy čo okrem iného mení napríklad aj naše predpoklady riskovať!

Ešte konkrétnejšie sa zistilo, že pokiaľ zaujme skupina ľudí dominantnú pozíciu tela na obyčajné 2 minúty, až 86% ľudí zo skupiny bude ochotných prijať risk a hazardovať. Ak zaujme skupina na rovnaký čas postoj submisívny, bude riskovať o 26% ľudí menej, čo je relatívne vysoký rozdiel vzhľadom na tak jednoduché vec, ako predstierať 120 sekúnd, že sme vyhrali majstrovstvá sveta (v hocičom).

Výskumy ukazujú, že u ľudí, ktorí vyjadrili mocný, dominantný postoj, sa zdvihol testosterón až o 20% oproti pôvodnej hladine, zatiaľ čo u tých, ktorých vložili na dve minúty do postoja submisívneho, hladina klesla ­ o 10% oproti hladine pôvodnej (čo je rozdiel 30%!). Okrem testosterónu sa však zmenila aj hladina iného hormónu, a síce kortizolu. Kortizol nazývame aj hormónom stresu, čo je stres vysvetľovať netreba, každý ho poznáme. V prvej skupine sa jeho hladina znížila o 25%, u ľudí vyjadrujúcich slabosť alebo neistotu sa zvýšila o percent 15 (rozdiel 40%).

Z tohoto vyplýva, že obyčajné 2 minúty dokážu v našom tele odštartovať hormonálne zmeny v tak vysokom rozsahu, že nastavia náš mozog buď na asertívne, dominantné a sebavedomé správanie, alebo sa budeme cítiť vystresovaní, utiahnutí a unavení. Naša reč tela teda nemení len pohľad druhých na našu osobu, ale tiež náš vlastný pohľad na nás samotných. Mení naše vlastné myšlienky a názory o sebe samých, čo mení naše celkové vystupovanie a to zas ovplyvňuje názory ostatných čo znova ovplyvňuje nás a takto vzniká buď pozitívna, alebo negatívna interakčná špirála – záleží na nás čo si vyberieme.

Podobné princípy sa využívajú v jednej z najčastejšie používaných metód v psychológii ­ autogénnom tréningu. Silné pocity totiž prežívame aj fyzicky ­ zrýchľuje sa nám dych, zvyšuje sa napätie v svaloch, zvýši sa tep, zúžia cievy. Rovnako však ­ ako už vieme ­ ovplyvňuje aj telo naše pocity. Je dokázané, že úroveň stresu, rovnako ako hnev, alebo úzkosť sa zníži ak uvoľníme naše telo. Ak to teda spravíme počas stresovej situácie, namiesto napätia z nás bude vyžarovať pokoj a sebaistota. Stačí len pokojne dýchať, uvoľniť svaly a začať si užívať dokonalosť evolúcie, ktorá nás týmto úžasným systémom vybavila 🙂

AUTOR: Radovan Jenčík

Zdroje:

Carney, D., Cuddy, A. J. C. and Yap A. Power posing: Brief nonverbal displays affect neuroendocrine levels and risk tolerance: Psychological Science 2010, s. 21, DOI: 10.1177/0956797610383437
http://changingminds.org/
http://www.psychologicka­poradna.sk
http://www.ted.com/