Vyberte stranu

V dnešnom článku sa pozrieme na komunikáciu z  inej perspektívy. Do teraz sme sa pozerali na gestá, mimiku, intonáciu, typológiu a mnoho ďalších nevedomých aspektov. Tieto prejavy naše telo vysiela nevedome a v nej sa odzrkadľuje napríklad naša istota, neistota, sebavedomie a tak isto pravda alebo klamstvo. Stále platí to, že aké signály vysielame svojmu okoliu tak nás vnímajú ostatný. Čiže hrbením sa, stiahnutými  ramenami a uhýbavým pohľadom nikdy nezapôsobíte dominantne.

Na druhej strane stav našej mysle sa vždy odrazí v našom neverbálnom prejave. To znamená, ak vás niečo vnútorne rozhodí, prejaví sa to aj na neverbálnom prejave alebo expresiách.

No je tu však druhá strana komunikácie a tým je lingvistika. Hovorí sa, že len 7 % komunikácie tvoria slová a zvyšok je intonácia gestá a všetko ostatné. No nie je to vždy tak. Ak sa večer pozeráte na žrebovanie LOTA,  môže vám byť úplne jedno ako moderátor gestikuluje. Najhodnotnejšou správou je práve to povedané číslo, ktoré vás delí od výhry.

Čo je to vlastne komunikácia ?

Srdcom úspešnej komunikácie je schopnosť presviedčať a pôsobiť na ľudí zľahka, a narábať tak vedome so silou jazyka, ako to robia najúspešnejší ľudia.

Komunikácia je prostriedok, ktorým si medzi sebou ľudia vymieňajú informácie. Aby to bolo možné potrebujeme používať slová, symboly aby sme mohli verbalizovať naše myšlienky. No stále sa zastávam názoru, že nie je dôležité to čo hovoríte, ale ako to hovoríte. To ako človek usporiadava svoje myšlienky, ako radí slová a aké vzory sa odzrkadľujú v jeho reči.

Už dávno ľudí fascinovali rôzne komunikačné techniky, ktoré uľahčujú a zjednodušujú procesy dorozumievania a my sme si po dlhú dobu kládli otázky, ktoré ste si možno podobne niekedy kládli vy. „Ako je možné, že jeho všetci počúvajú? Ako to, že on vždy presvedčí celú partiu, aby sme niekde išli? On je skutočne dobrý, kde chodí na informácie? Ako to, že má také úspechy u žien? Ako sa mu to podarilo? Prečo so mnou nikdy nesúhlasí?“

Podobným princípom efektívnej a presvedčivej komunikácií sa budeme venovať v nasledujúcich článkoch.

Ako náhle vie nejaký človek dosiahnuť nejaký výsledok, dokáže sa to naučiť ktokoľvek iný.

 

Čo je na komunikácii podstatné?

Nemôžeme komunikovať s ľuďmi tak, že budeme iba čítať knihy. Ide o prax, tréning a skúsenosti. Keď vidíme u niekoho komunikačný vzor, ktorý je efektívny, ľahko ho môžeme použiť pri najbližšej vhodnej príležitosti.

V komunikácii a psychológii nie je kladený dôraz na to, čo vieme. Dôležitejšie je to, čo vieme použiť.

comim

Aký ma komunikácia význam?

Pre každého človeka môže byť dôležité niečo iné. Niekomu ide len o spätnú väzbu, iný potrebuje byť presvedčivý v predaji a niekto potrebuje jednoducho a elegantne vyjednať tie najlepšie podmienky. Keď máme určitý zámer a niečo chceme dosiahnuť, musíme pre to niečo urobiť. Odpoveďou je výsledok, ktorý dosiahneme.

Niektorí ľudia vidia v tom, že sa im niečo nepodarí, neúspech. Iní ľudia to vnímajú ako spätnú väzbu, ako výsledok, a keď im nevyhovuje, niečo zmenia tak, aby nabudúce boli s výsledkom spokojní. Čiže ak nám niečo opakovane nefunguje tak ako má, zmeňte váš prístup a porovnajte výsledok.

Vždy som bol fascinovaný jazykom a komunikáciou. Hlavne, keď som zistil, že ako jednoducho sa dá využívať jazyk na dosiahnutie skvelých výsledkov. Slová sú zároveň mágiou. Niekedy stačí skutočne iba niekoľko slov k tomu, aby sa dostavila významná zmena, kedy človeku pomôžeme, alebo ukážeme novú alternatívu.