Vyberte stranu

V spolupráci s Aktualne.sk sme si pripravili jednoduchú analýzu neverbálneho a lingvistického prejavu top kandidátov na kreslo prezidenta. Pozrime sa ako sa jednotlivý kandidáti pripravili ako zvládli svoj prejav. V konečnom dôsledku posúďte sami jednotlivé črty ich komunikácie. Zvládli ich úspešne? Alebo  pôsobia na vás naučene a neprirodzene.

Najčastejšie použité gestá:

Ilustrátori –  sprevádzajúca ilustratívna gestikulácia je spojená s rečou a je používaná pre zdôraznenie slov alebo fráz.

Gesto otvorených rúk / dlane smerom hore

volby

Dlane smerujú hore – bezbrannosť, otvorenosť, zraniteľnosť.

Otvorené ruky – človek je otvorený , pripravený prijať druhého stanovisko. Dobrý spôsob ako ukázať, že ste prístupný, najlepšie keď máte otvorené dlane.

Tak isto sa stretávame s predklonením sa,  čo môže ilustrovať prípadný záujem alebo možnosť sa pozerať na detaily z blízka alebo ochota a zvedavosť.

Čo je nedostatkom neverbálneho prejavu?

Signál otvorených rúk a tak isto aj dlane smerujúce nahor pôsobia v niektorých častiach prejavu rušivo. Toto gesto  zotrváva v niektorých častiach,  akoby na silu a nie je kongruentné s hovoreným prejavom. Je možné, že ide o naučené gestá, ktoré niesu zatial osvojené v prejave. Pôsobia tak neprirodzene a umelo.

Riešenie: Obmedziť v niektorých prípadoch ilustrátori. Zamedziť teatrálnemu pohybovaniu rúk do strán a neexponovať až tak niektoré pohyby. Na to, že sa človek nachádza v interiéri / štúdiu nie je potrebné dynamizovať jednotlivé gestá vzhľadom na priestor.

Odporúčame: Hlavná gestikulácia by mala prebiehať v priestore pred našim hrudníkom.

 

Celkový dojem:

Neverbálny prejav Andrea Kisku je veľmi kongruentný a čistý. Gestá sprevádzané slovami sú zhodné a preto je ťažké nájsť štrbinu v jeho prejave, ktorá by si odporovala.

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=xUXW6JezY7k‘ format=’16-9′ width=’16‘ height=’9′]