Vyberte stranu

V spolupráci s Aktualne.sk sme si pripravili jednoduchú analýzu neverbálneho a lingvistického prejavu top kandidátov na kreslo prezidenta. Pozrime sa ako sa jednotlivý kandidáti pripravili ako zvládli svoj prejav. V konečnom dôsledku posúďte sami jednotlivé črty ich komunikácie. Zvládli ich úspešne? Alebo  pôsobia na vás naučene a neprirodzene. Dnes sa pozrieme na herca a jeho prejav.

Najčastejšie použité gestá: Dlane smerom dole

 

 

 

dlane-doleDlaň smerujúca dole  – Dlaň, ktorá smeruje dole v nás automaticky vyvoláva pocit autority, sebaistoty. V prípade, že rameno nasleduje ruku smerom dole, to vo všeobecnosti znamená vzdor. Chcete predať druhej osobe správu v zmysle „Nastupujem do vedenia“, otočte svoju ruku tak, aby dlaň pri podávaní ruky smerovala dole.

Zovretie päste – stimulovanie tlaku, potlačený hnev, vnútorné napätie, frustrácia

V úseku 1m 44s, kde sa moderátor vyjadruje k tlačovej konferencii  a konfrontuje témou Kňažka, je vidieť toto gesto zovretej päste. Tu by som odporúčal ísť otázkami hlbšie do témy. Nastáva tu vnútorný rozpor, potlačenie vnútorného tlaku alebo hnevu. Zvyčajne sú ruky položené na stole alebo držaná zovretá päsť .

Čo je nedostatkom neverbálneho prejavu?

Nedostatkom sa môže zdať úzka paleta neverbálneho prejavu. Jednotlivé prejavy sú strohé. Tak isto čo je nepriaznivým faktorom v komunikácií je asymetria.  Tento jav je sprevádzaný v 70% komunikácie, kde jednou rukou sa podopiera na stole a druhou gestikuluje v priestore. Na druhej strane treba povedať, že gestá nepôsobia rušivo a sú využívané prirodzene počas komunikácie.

Riešenie: V komunikácií s verejnosťou odporúčame využívať symetriu pri gestikulácií. To znamená, že čo robí jedna ruka to isté kopíruje druhá. Náš mozog potom vníma oveľa ľahšie celistvosť obrazu a prenášanej myšlienky.  

Celkový dojem:

Neverbálny prejav Kňažka je zdržanlivý. Strohosť neverbálneho prejavu nie je zlá. Zväčša ľudia s bohatou slovnou zásobou a perfektným zmyslom pre obrazotvornosť sú v gestickej komunikácií stručnejší. Gestá používajú hlavne na zdôrazňovanie hlavných myšlienok a nie na podporu pri vyjadrovaní.

VIAC NA AKTUALNE.SK

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=JvqMP7dmDng‘ format=’16-9′ width=’16‘ height=’9′]