Vyberte stranu

Ďalšia analýza reči telaktorú vám prinášame spolu s Aktuálne.sk. Posledný čas dostávame mnoho otázok typu: prečo na analýzu používame nahrávané video z rádia a nie záznam s tlačovej konferencie? Človek sa cíti oveľa viac uvoľnenejší a vystupuje prirodzenejšie ako na tlačovej konferencii kde je 200 novinárov. Nesnaží sa tak kontrolovať a preto celkovo niektoré esencie neverbálnej komunikácie vystupujú na povrch oveľa čitateľnejšie.

 

Najčastejšie použité gestá: Strieška rúk 

strieška

 

Strieška rúk  – Strieška je pozitívny signál. Ak chcete dať najavo, že ste sebavedomý a máte odpoveď na všetko tak je pre vás vhodná. Sú dva tipy striešky. Prvá variácia je keď je strieška je strieška vztýčená, niekedy to vyzerá akoby ste modlili – božská autorita. Druhú variantu je vidieť viac na strane poslucháča a to keď je sklopená na nohách. Ale pozor, pretože vztýčená strieška so zaklonenou hlavou je znakom arogancie a namyslenosti. Je dôležité vidieť celý kontext striešky.

prekrizené-ruky-rec-tela

 

Prekrížené ruky – V prípade Procházku toto gesto nemôžeme považovať za negatívne gesto. Jednak ho moderátor konfrontuje s témami, ktoré si vyžadujú úplne inú optiku a na druhej strane sa týmto gestom dostáva do obrannej pozície. „Tichý prejav nesúhlasu s moderátorom.“

Otvorené ruky – Otvorenou dlaňou sa nám človek snaží ukázať, že nemá žiadnu zbraň. Práve toto gesto evokuje v ľuďoch dôveru a dôveryhodnosť. Takýmto človek sa nebudete cítiť ohrozený. Treba si však dávať pozor, pretože môže byť ľahko použité pri manipulácií. Ďalším extrémnym signálom sú aj otvorené predlaktia a paže.

Čo je nedostatkom neverbálneho prejavu?

Je ťažké hľadať akýkoľvek rozpor v jeho prejave. Negatívny dojem môže vyvolať kombinácia prekrížených rúk na hrudi a za chrbtom. Vtedy naša podvedomá pozornosť nás varuje, že sa niečo deje a neje v poriadku, niečo sa pred nami ukrýva. V tomto prípade by sa dalo hovoriť, že „ Čo na duši, to na jazyku a čo reč povedala to telo ukázalo“ a sám sa tomu nebráni vystupuje otvorene a priamočiaro.

Riešenie: Jeho prejav a gestikulácia pôsobia prirodzene. Odporúčame ostať v tejto škále prejavu. Opustil by som od odpozorovaných alebo naučených gestikulácií ako striežka a ostal pri prirodzenejších gestách ako otvorené ruky ukazovanie dlani. Tak isto by sme odporúčali úplne eliminovať akékoľvek dotyky tváre.

Celkový dojem:

Neverbálny prejav Procházku je opticky veľmi prirodzený. Je kongruentný s tým čo hovorí. Stojí si za svojim stanoviskom. Môžeme si  všimnúť v niektorých častiach prejavu, kde  prekríži ruky a verbálne prejaví nesúhlas s moderátorom. Čo treba však spomenúť je perfektne zvládnutá symetria pri gestikulácií. To mu pomáha pôsobiť celistvo a dôveryhodne v prejave.

VIAC NA AKTUALNE.SK

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=pQq-V07GBP0′ format=’16-9′ width=’16‘ height=’9′]