Vyberte stranu

V dnešnom príspevku sa skôr pozrieme na mikroexpresie a expresie kandidátky.

EXPRESIA RADOSŤ: je najžiadanejšou emóciou. Mikroexpresia radosti je zásadným signálom na obchodných rokovaniach, kedy vyjadruje, že niekto schvaľuje váš ​​projekt alebo návrh. Ide o súhlasný prejav a taktiež dokáže odzbrojiť akúkoľvek napatú situáciu.

 

expresie

Čo by mohlo byť niekedy ťažké, je, že máme tendenciu mýliť si mikro výraz radosti s mikro výrazom pohŕdania, ktorý vyzerá podobne, ale je asymetrický. Pri šťastí sa zdvihnú oba kútiky úst a pri pohŕdaní sa zdvihne len jedna strana úst – ľavá alebo pravá. Pohŕdanie má úplne iný význam. Je
to vyjadrenie nadradenosti.

Čo je nedostatkom Neverbálneho prejavu?

Nedostatkom je úzka paleta neverbálneho prejavu. Ženská gestikulácia oproti mužskej je výrazne jemnejšia, čo nie je úmyselným nedostatkom. Spôsobuje to hormón testosteronu, ktorý mužské telo vyprodukuje niekoľkokrát viac.  Jednotlivé prejavy sú strohé. Asymetria je ďalším javom s ktorým sme sa už stretli pri Kňažkovi a tak isto nepôsobí priaznivo.

Riešenie: Odporúčame využívať symetriu pri gestikulácií. Náš mozog potom vníma oveľa ľahšie celistvosť obrazu. Používať viac otvoreného priestoru pri neverbálnom prejave.

Odporúčame: Gestikulácia v tomto prípade by mala byť oveľa silnejšia razantnejšia, ktorá háji moc, silu, autoritu.

Celkový dojem:

V prejave chýba reprezentácia sily, moci alebo autority. Tak isto sa nebáť využívať expresívnejšie priestor pre jednotlivé gestá. Je tu slabá stránka vytvárania vizuálneho a verbálneho záujmu. No aj napriek tomu treba pochváliť, že ide o prvého kandidáta, ktorý sa nebál použiť úsmev.

VIAC NA AKTUALNE.SK 

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=WZ0DGP-mB_U‘ format=’16-9′ width=’16‘ height=’9′]