Vyberte stranu

Najčastejšie gestá:

Zopnuté ruky

oprava-obrazok-1

Na prvý pohľad sa toto gesto môže javiť ako prejav sebadôvery, keďže ho často sprevádza úsmev. Zopnuté ruky, ale prezrádzajú potláčanú úzkosť. Výskumy poukazujú, že napríklad pri obchodných rokovaniach, ide o znak sklamania a potláčania úzkostného postoja. Osoba so zopnutými rukami pochybuje o svojej presvedčivosti alebo sa domnieva, že stráca pozíciu.

Gesto mierky

Bývalý americký prezident Ronald Reagan využíval ruky na to, aby ukázal, akú dôležitosť pripisuje v duchu tejto prežitej veci. Gesto samozrejme úzko súvisí s kontextom.

Čo je nedostatkom neverbálneho prejavu?

Gesto zopnutých rúch sa pri intenzívnejšom používaní môže stať gestom, ktoré vytvára bariéru. Tým sa prezentované myšlienky akoby strácajú. Výskumy ukazujú, že prednášatelia, ktorí používajú gesto dlaňou nahor mali v 84% prípadoch pozitívnu reakciu od poslucháčov, pri tej istej prednáške  však klesla na 52%, ak prednášateľ využíval gesto dlaňou nadol. Gesto zopnutých rúk získalo len 20% pozitívnych reakcií. Toto gesto si nielenže nezískalo pozitívny ohlas poslucháčov, ale negatívne ovplyvnilo aj to, koľko si zapamätali.  Ďalšie použité gestá otvorených rúk, ukazovania prstom a podobne, vždy končia po vete práve v tomto gestickom prejave.

Celkový dojem:

Je potrebné si dať pozor na gesta zopnutých rúk alebo ukazovania prstom. Zladiť svoje myšlienky aj s neverbálnym prejavom nasledne spestriť tak vizuálny, gestický prejav. Na druhej strane gestá otvorených rúk s dlaňami nahor sú symetrické čo sa dá pokladať za pozitívum. Taktiež zaujímavým špecifikom tohto kandidáta je naklonenie hlavy na stranu pod uhlom. Tento prejav poukazuje na aktívne  počúvanie a ochotu pochopiť veci dôkladne.

VIAC NA AKTUALNE.SK

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=3qPZJT2osYE‘ format=’16-9′ width=’16‘ height=’9′]