Vyberte stranu

Prešli sme viacerými videami na ktorých sa objavuje Fico ako kandidát. Môžeme povedať, že jeho reč tela pred novinármi a očami ľudí je oveľa kontrolovanejšia ako v rádiovom spote. Pôsobí oveľa uvoľnenejšie v prejave a preto je aj vidieť oveľa viac giest, ktoré na verejnosti neprezentuje.

Ťahanie goliéraHňeď úvodom (0:28) je vidieť gesto ťahania goliéra. Tento prejav vyvolal moderátor Závodský, ktorý konfrontoval Fica ohľadom kandidatúry. Je vidieť na ňom potláčené emócie, frustráciu i vnútorný konflikt ku ktorému by sa rád vyjadril (na krátky zlomok pootvorý ústa).

  • Frustrácia
  • Hnev
  • Nervozita

Ak je človek neúprimný a má dojem, že ho podozrievate z klamstva začne sa potiť v oblasti krku a tým je spôsobené ťahanie za goliér a chuť poškrabať si krk. Toto gesto často vidíme aj u nahnevaných ľudí.

Ukazovanie prstomďalším sprievodným gestom, ktoré sa prejaví počas prejavu je ukazovanie prstom.

ukazovanie

  • Agresia
  • Obranný postoj
  • Inštrukcia k zastaveniu

Toto gesto je veľmi rozčulujúce, hlavne ak hovoriaci ním zdôrazňuje svoje slová. Nevedome stavia táto osoba druhú stranu do roly podriadeného. Tým v ňom vyvoláva negatívne pocity. Je však rozdiel medzi uvoľnenou rukou, ktorá ukazuje a stuhnutou. Pretože pri uvoľnenej ide o obranný postoj (človek sa chráni) a stuhnutá ruka nám naznačuje autoritu a príkaz zastaviť svoje správanie. Môže ísť aj o vyhrážku, kedy je najlepšie ustúpiť a zmeniť tému na prijateľnejšiu.

Gesto mierky

Tak isto aj v tomto prejave sa najčastejšie objavuje gesto mierky. Bývalí americký prezident Ronald Reagan využíval ruky na to, aby ukázal, akú dôležitosť pripisuje v duchu prežitej veci. Gesto samozrejme úzko súvisí s kontextom, kde sa premier snaží porovnávať súvislosti a zaroveň týmto gestom im pripisuje, akúsi mieru dôležitosti jeho záujmu.

mieraPri poslednej otázke (14:24) je viditeľné gesto trenia rúk. Je to veľmi zaujímavý prejav zo strany Fica. Existujú dve varianty s ktorými sa stretávame či už pri obchodných stretnutiach alebo sociálnych väzbách.

Pomalé trenie – prezentuje Fico

  • Pozitívny výsledok pre neho

Rýchle trenie

  • Pozitívný výsledok pre všetkých

Samozrejme šúchanie rúk môže znamenať, že je niekomu zima, pokiaľ to ale pravdepodobne nesúvisí zo zimou tak ide o škodoradosť. Ak si trie ruky pomalšie, najskôr ide o jeho úspech na úkor niekoho iného. Je dôležité, aby ste si všimli aj iné gestá s týmto kontextom (škrabanie brady indikuje, že premýšľa, hodnotí a rozhoduje sa). Poškriabe sa ak pocíti nepohodlie či napätie. Nezabúdajte, že môže však ísť aj o spoločný prospech ak je trenie rúk rýchle.

Čo je nedostatkom neverbálneho prejavu:

Dlhé roky v politike, zanechali na premiérovi Ficovi určitú profesionálnu deformáciu pri vystupovaní. Je vidieť, že neverbalitu svojho tela má zvládnutú. Nedostatkom sa dostavilo škrabanie očí a dotyky tváre. Tieto signály indikujú nesúhlas alebo inak povedané neúprimnosť.

 

Celkový dojem:

Predseda Fico je vynikajúcim rečníkom, ktorý sa za 20 rokov v politike naučil profesionálne vystupovať a tým aj prispôsobovať svoju reč tela prezentovaným myšlienkam. Počas rozhovoru sa ukázalo niekoľko štrbín, ktoré stoja za povšimnutie. Od ťahania goliera až po krčenie ramien, otáčanie dlane až po skrížené ruky. Všetky tieto znaky reprezentujú obranný postoj, uzavretie, nesúhlas alebo neúprimnosť.

 

VIAC NA AKTUALE.SK

 

[av_video src=’http://www.youtube.com/watch?v=plA1okU5kiY‘ format=’16-9′ width=’16‘ height=’9′]